Visie en Missie

Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’.

Onze visie

De Burgland Groep vindt dat ondernemerschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid hand in hand dienen te gaan. Ook bedrijven mogen het armoedeprobleem niet naast zich neerleggen. Daarom ondersteunt de Burgland Groep charitatieve projecten vanuit de Foundation Burgland Charitas.

Onze missie

De Foundation Burgland Charitas wil invulling geven aan het maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen van de Burgland Groep. Dit wil zij doen door een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede in de wereld en het bevorderen van duurzame ontwikkeling in derdewereldlanden door het initiëren en steunen van projecten op het gebied van bouw en werkgelegenheid.

Typerend Burgland Charitas:

  • Partner with charity
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin